Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 
 
 Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 
Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Πειραματική Φυσική Υλικών (Ενεργειακών-, Κβαντικών-, Νάνο-, Φωτονικών-, Βιο-, Βιοϊατρικών Υλικών) μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, σε μια από τις ειδικότητες, Ασφάλεια Κυβερνοφυσικών Συστημάτων /  Συστήματα με Ανοχή στα Σφάλματα  /  Μηχανική Μάθηση Πραγματικού Χρόνου,  μέχρι τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019.
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μεταλλικές Κατασκευές», μέχρι τη Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019.