Επιστροφή του Τέλους για υποβολή αίτησης Διοικητικού Προσωπικού κατά το 2011 


 

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας κενής θέσης πλήρους απασχόλησης (140 ώρες μηνιαίως) Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, στον Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων,  μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2021.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2021.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στις Οικονομικές Υπηρεσίες.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2021.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λογιστή στις Οικονομικές Υπηρεσίες.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2021.

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου 2021.

 Aνακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου/νης στο Ραδιοφωνικό Σταθμό "UCY VOICE".  Αιτήσεις μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Προϋπολογισμού/ Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων/ Οικονομικού Προγραμματισμού). 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας (Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας). Αιτήσεις μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------