Εκτύπωση
Προσωπικό / Καθήκοντα | Έντυπα / ΑιτήσειςΝομοθεσίες/ Πολιτικές/ Εγκύκλιοι | Εγχειρίδια / Οδηγοί

 

Πληροφορίες για Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)
  2. ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
  3. ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ