Εκτύπωση
 
 
Δημόσιες Συγκοινωνίες Κύπρου - Cyprus Public Transport:  Η νέα ιστοσελίδα των λεωφορείων είναι: www.publictransport.com.cy 
 
Διαδρομές Λεωφορείων από και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
 
Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις Διαδρομές που ενώνουν τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου.
Οι Διαδρομές προσφέρονται από την Εταιρεία Lazarou C. Coaches Ltd (τηλ. επικ. 99 868001) .
   
*NEW
 
 
 
 
Προσεχώς / coming soon
Διαδρομές Λεωφορείων ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (από ......./2021 μέχρι ........../2021) / Bus Schedule for the EXAMINATION Period of Fall Semester 2021-2022 (as from .../2021 until ......../2021)
Διαδρομές Λεωφορείων ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 Πανεπιστημιούπολη/ Κεντρικά (pending/αναμένεται)
Διαδρομές Λεωφορείων ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 Πανεπιστημιούπολη/ Λατσιά (pending/αναμένεται)