• Ενημέρωση Δικαιούχων για Έκδοση Κάρτας Νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
 
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εκδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.