Εκτύπωση
 
 
 
 
  • Ενημέρωση Δικαιούχων για Έκδοση Κάρτας Νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας

Αίτηση Κάρτας Νοσηλείας (Υπουργείου Υγείας)

Ερμηνεία όρου εξαρτώμενος των Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων
 
Εξασφάλιση Κάρτας Νοσηλείας με εισοδηματικά κριτήρια
 
Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από εισόδημα
 
Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, εάν το εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €150.000,00
 
Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ορισμένες μόνο υπηρεσίες εφόσον το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τις €150.000,00
 
Σχέδιο Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Οικογένειες με Τρία (3) ή Περισσότερα Εξαρτώμενα Τέκνα
 
 
 

  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
 
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εκδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Αίτηση για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας