ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Άντρη Γιάγκου
Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος)
Τηλ. 2289-4134, Τηλεομ. 2289-5019
Ηλ.διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ/ΤΙΤΛΟΣ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μικαέλλα Μιχαήλ
 Γενικός Γραφέας
 2289-4169
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 
 • Επιθεώρηση, Καταγραφή και Διερεύνηση θεμάτων Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.
 • Τήρηση Μητρώου Ατυχημάτων και Επιθεωρήσεων / Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων στα Αρμόδια Σώματα/Υπηρεσίες και διαχείριση σχετικών απαιτήσεων μέσω ασφαλιστικών συμβολαίων.
 • Επίβλεψη, Διαχείριση και Ανανέωση Συμβολαίων Διαγωνισμών του Παν. Κύπρου και ετοιμασία όρων προδιαγραφών και αξιολόγησης για τα εξής θέματα:
  1. Συλλογή, Μεταφορά και Διαχείριση Κλινικών, Βιολογικών και Ιατρικών Αποβλήτων Πανεπιστημίου Κύπρου
  2. Συλλογή, Μεταφορά και Διαχείριση Χημικών Αποβλήτων Παν. Κύπρου
  3. Υποχρεωτική Ασφάλιση της Ευθύνης του Εργοδότη
  4. Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Υπηρεσιακού Στόλου Οχημάτων
  5. Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης α) Προσωπικών Ατυχημάτων Μαθητών και β) Αστικής Ευθύνης Νηπιαγωγείου Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικού Σταθμού Παν. Κύπρου
  6. Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης των Ιατρών της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. (Professional Indemnity Insurance)
  7. Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Π.Κ. για πρόκληση ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα ή/και περιουσίες κατά την περίοδο πρακτικής Άσκησης (Medical Malpractice Insurance)
 • Διευθέτηση διεξαγωγής μετρήσεων ποιότητας περιβάλλοντος εργασίας σε εργαστήρια, γραφεία και άλλους χώρους (π.χ. μετρήσεις ποιότητας αέρα)
 • Συντονισμός ενεργειών για την εξασφάλιση Πιστοποιητικών/Αδειών για το Π.Κ. (π.χ. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Πυροπροστασίας , Ιονίζουσας Ακτινοβολίας κλπ).
 • Παρακολούθηση υγείας εργαζομένων σε εργαστήρια και άλλους χώρους και τήρηση Μητρώου.
 • Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδεύσεων και πρακτικών ασκήσεων πανεπιστημιακής κοινότητας στα εξής θέματα:
  1. Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Απινίδωση και Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέφη
  2. Πυρασφάλεια/Εκτίμηση Κινδύνου/Ασφάλεια και Υγεία
   
 • Τήρηση Μητρώου Κατάστασης Ασφάλισης Άμισθων Εργοδοτουμένων Π.Κ.
 • Συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Ανακύκλωσης στο Π.Κ.
 • Συντονισμός ενεργειών σε συνεργασία με Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κράτους για τη συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων για σκοπούς ερευνών και εναρμόνισης με τη νομοθεσία.
 • Συντονισμός ενεργειών για τη συμμετοχή και προβολή του Π.Κ. σε διαγωνισμούς και δράσεις που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.
 
 
Εκτός από τις πιο πάνω Αρμοδιότητες, το Γραφείο ασχολείται επίσης και με τα πιο κάτω θέματα:
 • Εκτιμήσεις Κινδύνων στο Χώρο Εργασίας
 • Ετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας
 • Διαχείριση θεμάτων Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Πολιτικής Ασφάλισης Άμισθων Εργοδοτουμένων
 • Διαχείριση Συμβολαίων Ασφάλισης Φοιτητών μετά από αιτήματα των Τμημάτων/Σχολών
 • Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπών (i) Ασφάλειας και (ii) Οικολογικό Πανεπιστήμιο.
 • Διαχείριση Ιστοσελίδας Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.