Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Research Associate) – Ιατρικού –Κλινικού Συντονιστή, μέχρι τις 07 Φεβρουαρίου 2020. 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020.

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020.

 Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020.

 Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) ή/δύο (2) θέση/εις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) ή/δύο (2) θέση/εις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2020. 

The Heterocyclic Chemistry Laboratory announces one (1) Special Scientist position, until the 10th of January 2020.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2020

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.