Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2020. 

The Molecular Medicine Research Center (MMRC) of the University of Cyprus, announces one (1) Special Scientist (Administrative Support Staff – Communication – Public Relations Officer) position, until the 27th  of December 2019.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2019. 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2019.

The Heterocyclic Chemistry Laboratory announces one (1) Special Scientist position, until the 10th of January 2020.

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2019.

 Το Κέντρο Γλωσσών δέχεται αιτήσεις για θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2019. 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2019. 

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Σπουδών δέχεται αιτήσεις για θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2019 

 Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2019. 

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 105 Ιστορία της Εκπαίδευσης, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 138 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 139 Η/Υ στη διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 202 Παιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 204 Μεθοδολογία Εκπαιδευτική Έρευνας, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 325 Δημιουργικό Δράμα, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 352 Εικαστική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο ΙΙ, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 390 Ιστορία και η Διδακτική της, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 425 Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 547 Αξιολόγηση στην Ενιαία τάξη, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 583 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δυναμικών Περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών στη Δημοτική Εκπαίδευση) στο αντικείμενο Μουσική και η Διδακτική της, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Πρακτική Άσκηση των φοιτητών) στο αντικείμενο Γλώσσα και η διδασκαλία της, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος Σχολική Εμπειρία Νηπιαγωγών το γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019.  

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2019. 

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2020

The Molecular Medicine Research Center (MMRC) of the University of Cyprus, announces one (1) Special Scientist (Quality Operations Manager) position, until the 15th  of December 2019.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι και τις 05 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει θέσεις Ειδικών Επιστημών Διδασκαλίας μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μία θέση (1) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Hλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει δεκαέξι θέσεις (16) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 09 Δεκεμβρίου 2019.

Το Αθλητικό Κέντρο προκηρύσσει επτά θέσεις (7) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2019.

 Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2019

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 08 Δεκεμβρίου 2019

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 η ώρα 10:00.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 η ώρα 10:00.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.

 Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονας για πλήρη απασχόληση μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Ψυχολογίας ανακοινώνει θέσεις απασχόλησης Κλινικών Επόπτων, μέχρι 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Λατινικά μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Φιλοσοφία μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου 2019

Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει τρείς θέσεις (3) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2019.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει δύο θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου  για πλήρη απασχόληση μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει δύο θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου  για πλήρη απασχόληση μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 08 Νοεμβρίου 2019

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση στο έργο «SInnoPSis», μέχρι την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΥΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση στο έργο «YUFE» μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.