Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 07 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία των μαθημάτων Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη και Δημοσιογραφία, μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2021.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, 2021.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού/κής Συνεργάτη/τιδας (Research Assistant) μερικής απασχόλησης για το ερευνητικό πρόγραμμα "The University of CypruS acTion Against antimicRobial resisTance (START)", μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2021.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (KEN) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2021.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2021.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ανακοινώνει αριθμό θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για την κάλυψη διδακτικών αναγκών κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2021.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021, μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Mηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής δέχεται αιτήσεις για μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει μια (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 08 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών, της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου)μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank) ανακοινώνει δύο (2) κενές θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Πτυχίο Νοσηλευτικής), μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2020.

Το Αθλητικό Κέντρο, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Φροντιστή), μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Λατινικά, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Φιλοσοφία, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 231: Οργανική Χημεία ΙΙ, μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Η Συμμαχία YUFE δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών σε Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα "European Identity" μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.