Εκτύπωση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) ή δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2021.
 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ανακοινώνει μια (1) μέχρι και δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα - Economics/Econometrics (PhD), μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ανακοινώνει μια (1) μέχρι και δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα - Big Data Analysis (PhD), μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Models Expert, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2021.
 
Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα (Research Associate) Ph.D fellowship,  μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 30/09/2021.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού), μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Το ερευνητικό εργαστήριο «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και η ερευνητική μονάδα «Network for Urban and Transit Studies» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι τις 07 Οκτωβρίου, 2021.
 
Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 2021. 
 
 
 
Το Γραφείο Νομικών Θεμάτων, Διεύθυνση, Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.
 
To Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 16 Αυγούστου 2021.
 
Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι τις 25 Αυγούστου 2021.
 
Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου με σκοπό την υποστήριξη του έργου "Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών", μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου με σκοπό την υποστήριξη του έργου "Ανάπτυξη του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας" της Πολυτεχνικής Σχολής, μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν τρεις (3) Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2021.
 
Η Ιατρική Σχολή δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2021.

Το Κέντρο Σταδιοδρομίας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 06 Αυγούστου 2021.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας ΕΕΔ για τη διδασκαλία του μαθήματος "FES 373 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE" μέχρι 30 Ιουλίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 2 θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 17 Αυγούστου 2021.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας μέχρι 29 Ιουλίου 2021.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το μάθημα "Αστυνόμευση και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις" μέχρι 27 Ιουλίου 2021. 

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικής Μηχανικής (ΕΚΒΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 27 Ιουλίου, 2021.

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικής Μηχανικής (ΕΚΒΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 27 Ιουλίου, 2021.

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικής Μηχανικής (ΕΚΒΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 27 Ιουλίου, 2021.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για μερική απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι τις 26 Ιουλίου 2021.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, στο ΄Εργο "Δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων", μέχρι τις 28 Αυγούστου 2021.

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα), στον Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας με μερική απασχόληση, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.