Διαδρομές Λεωφορείων

Διαδρομές ΟΣΕΛ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας)
 
Η Διαδρομή 150 της ΟΣΕΛ που ενώνει το Κέντρο Πόλης, περνά από Κεντρικά Καλλιπόλεως και καταλήγει στην Πανεπιστημιούπολη, βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
 
 
 
 
 
Επίσης μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες για τις Διαδρομές που ενώνουν τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου.
Οι Διαδρομές προσφέρονται από την Εταιρεία Λεωφορεία Λευκωσίας Δημόσια Λτδ (τηλ. επικ. 22 778841/42, 22 665814).