Στους Κύπριους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα Κρατικά Νοσοκομεία, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με την Αναθεώρηση Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια από 1/8/2013.
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν δύο Κέντρα Υγείας με σκοπό τη φροντίδα της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.