ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
(τελευταία ημερομηνία ανανέωσης 1 Σεπτεμβρίου 2014)
 Με κίτρινο χρώμα ή ροζ εμφανίζονται οι συμφωνίες για τις οποίες ήδη έγιναν ενέργειες για ανανέωση και αναμένουμε απάντηση.
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ