Εκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ - ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
 
ΤEΤΑΡΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
Η τέταρτη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις Ακαδημαϊκές Ανταλλαγές Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching) για την Ακαδημαϊκή Xρονιά 2018-2019 έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2019.
 
Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας οι 2 εργάσιμες μέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού) και 8 διδακτικές ώρες.
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 5 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού.
 
Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων τότε η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
 
Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής, τα Κριτήρια Επιλογής, το Έντυπο Αίτησης, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα ανά Τμήμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.
 
 
Χρήσιμα έντυπα
 
Έντυπο Αίτησης προς ΠΚ (υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)
 
Mobility Agreement for Teaching - Δείγμα Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έγκριση από το ΠΚ)
 
Δείγμα τελικής έκθεσης για το ΠΚ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
 
Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
 
Πίνακες χρηματοδότησης
 
Μέγιστο ποσό αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων επιδόματος ταξιδιού και επιδόματος διαμονής διατροφής 1160 ευρώ ανά άτομο
 
Γενικές πληροφορίες