ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

(τελευταία ημερομηνία ανανέωσης  Απρίλιος 2022)
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 
Κέντρο Γλωσσών (αφορά μόνο ανταλλαγές καθηγητών)
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
Ιατρική Σχολή
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Τμήμα Χημείας
 
Τμήμα Πληροφορικής
 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 
Τμήμα Φυσικής
 
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 
Τμήμα Νομικής
 
Τμήμα Ψυχολογίας
 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Τμήμα Οικονομικών
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κοινές συμφωνίες)
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 
Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας