Μήνυμα Καλωσορίσματος

Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, είναι ο σχεδιασμός, η παροχή και η διατήρηση σύγχρονων, ποιοτικών και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής υποδομής, εξασφαλίζοντας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα αποτελεσματική και...περισσότερα

 
Τομέας Πληροφορικής Υποστήριξης
Tηλέφωνο: 22 89 2222
          (αποστολή μόνο από example@ucy.ac.cy)
 
 
Σεπτέμβριο - Μάϊο: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:30
Ιούνιο - Αύγουστο: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:00
 
Μηχανικός Επιφυλακής Τηλέφωνο: 99 536858
 IT-Support