Μήνυμα Καλωσορίσματος

Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, είναι ο σχεδιασμός, η παροχή και η διατήρηση σύγχρονων, ποιοτικών και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής υποδομής, εξασφαλίζοντας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα αποτελεσματική και...περισσότερα