Το Συμβούλιο Τμήματος συγκροτείται από τα ακαδημαϊκά μέλη (μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών. 
 
Πρόεδρος
Αν. Καθ. Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
 
Αντιπρόεδρος
Αν. Καθ. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους
 
 
Συμβούλιο Τμήματος
Χαρίκλεια Βλάχου Λέκτορας
Κωνσταντίνος Κόμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Θωμάς Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής
Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής
Κώστας Παρασκευά Επίκουρος Καθηγητής
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Τσίνας Λέκτορας
Ιωάννα Χατζηγιάννη Λέκτορας
Νικήτας Χατζημιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης Λέκτορας