Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 2006. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους σπουδαστές και τον νομικό κόσμο της Κύπρου, της Ελλάδος και της ευρύτερης περιοχής.  

Όραμα: Το Τμήμα πρωτοστατεί στη μελέτη του Κυπριακού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ρίζες μας και η θέση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή δικαιική παράδοση. Οι νομικές σπουδές στα προσφερόμενα από το Τμήμα προγράμματα αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος.

Έρευνα και διάχυση: Το Τμήμα καλλιεργεί επίσης την επιστημονική έρευνα. Η συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και εγχώριες ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα είναι έντονη. Το Τμήμα διοργανώνει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Σπουδές Νομικής

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής: Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 σηματοδότησε την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών νομικής – το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο νομικής στην Κύπρο και ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα σπουδών στο νησί. Οι πρώτοι φοιτητές Νομικής  αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2012.

Το Τμήμα Νομικής προσφέρει ένα ενιαίο πτυχίο νομικής με βασικό σημείο αναφοράς το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ ευρωπαϊκό πλαίσιο (Cyprus law in context). Αναφορές στο ελληνικό και αγγλικό δίκαιο γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά σε αντικείμενα όπου είναι εντονότερη η επιρροή του ελληνικού ή του αγγλικού δικαίου στο κυπριακό. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη νομική μέθοδο και όχι στην μηχανική των κανόνων.

Οι προπτυχιακές σπουδές Νομικής οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στον πολύ σημαντικό, αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό ρόλο των νομικών, όσο και στις υψηλές απαιτήσεις των φορέων εκείνων, στην Κύπρο και το εξωτερικό, που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση και ανα- γνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Νομικής. Ευθύνη του Πανεπιστημίου είναι η σφαιρική εκπαίδευση των μελλο- ντικών νομικών, εξοικειώνοντάς τους με τους πρακτικούς προβληματι- σμούς που ανακύπτουν και παρέχοντάς τους την απαιτούμενη γνώση και μεθοδολογία. Οι αρμόδιοι φορείς ολοκληρώνουν και πιστοποιούν την επαγγελματική κατάρτιση των νέων νομικών.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Το διδακτορικό πρόγραμμα στη νομική προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα νομικής (LLM) προσφέρθηκαν τον Ιανουάριο του 2019.