Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) ή Διδακτορικού Διπλώματος έχουν εγκριθεί από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο, εκκρεμεί η πιστοποίηση των προγραμμάτων από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. Η διαδικασία αξιολόγησης από τον ΔΙ.Π.Α.Ε αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος Μαΐου 2018. Εφόσον η διαδικασία της πιστοποίησης ευοδωθεί, το Τμήμα Νομικής προτίθεται να προκηρύξει τον Ιούνιο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (εισδοχή από Σεπτέμβριο 2018), και το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M)  (εισδοχή από Ιανουάριο 2019). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Ιουνίου 2018.