Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Νομικής.
 
Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε τον ιστοχώρο του Τμήματος (ο οποίος επί του παρόντος βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής) αλλά και γενικότερα του Πανεπιστημίου. Κατά την διάρκεια της φοίτησής σας, θα βρείτε επίσης ιδιαιτέρως χρήσιμο τον ιστοχώρο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) όπως επίσης και εκείνον της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. 
 
Σημειώνεται πως η εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο συνεπάγεται και την γνώση τόσο των γενικών Κανόνων Φοίτησης του Πανεπιστημίου όσο και των συμπληρωματικών Κανόνων που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Αναμένεται επίσης από μέρους σας ο πλήρης σεβασμός των κανόνων φοίτησης, των κανόνων που τίθενται στο κάθε μάθημα από τον διδάσκοντα (όπως ιδίως αυτοί καταγράφονται στο οικείο syllabus) αλλά και εν γένει των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  Για έναν ακαδημαϊκό πολίτη, όπως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Για έναν νομικό, ο οποίος θα κληθεί αφενός μεν να εφαρμόσει και επιβάλλει κανόνες αφετέρου δε να συμμορφωθεί ο ίδιος με αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας (professional ethics), ο απόλυτος σεβασμός της ακαδημαϊκής δεοντολογίας αποτελεί θεμέλιο της παιδείας του και η παράβαση θα οδηγήσει σε αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.
 
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
 
Συμπληρωματικοί Κανόνες Φοίτησης (Τμήμα Νομικής)
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ