Οι τεταρτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ισοδύναμης με 12 μονάδες ECTS – αντί για την παρακολούθηση δύο μαθημάτων επιλογής (ΝΟΜ 4xx/0xx) του Τμήματος.
 
Για εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας 7.5.
 
Θα βρείτε τους αναθεωρημένους Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών εδώ.