Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει τα ακόλουθα  προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ:

• Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μαθηματικές Επιστήμες
Οδηγός Σπουδών Διπλώματος Ειδίκευσης 2021-2022

Οδηγός Σπουδών Διπλώματος Ειδίκευσης 2020-2021

• Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης Δεδομένων
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης Δεδομένων συμμετέχουν το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Πληροφορικής. Η περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την εξαγωγή γνώσης από μεγάλους όγκους δεδομένων και αποτελεί σήμερα ένα πεδίο καίριας σημασίας για τη στρατηγική των σύγχρονων οργανισμών δημιουργώντας μια αυξανόμενη ανάγκη για υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες δεδομένων. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ισχυρή κατανόηση των βασικών και προηγμένων μεθόδων σε στατιστική συμπερασματολογία, μηχανική μάθηση, οπτικοποίηση δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων, τα οποία αποτελούν βασικές δεξιότητες για έναν επιστήμονα δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ο σύνδεσμος είναι http://www.datascience.cy.

Περιγραφές Μαθημάτων