Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει το ακόλουθο πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου:

Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής
             - έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
             - έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά
             - έμφαση στις Πιθανότητες/Στατιστική

Οδηγός Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2022

Οδηγός Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021

Οδηγός Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020