Εκτύπωση

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της.

Στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό του τμήματος εντάσσονται μόνιμα μέλη και μέλη με σύμβαση εργασίας, καθώς και ένας ικανός αριθμός επισκεπτών καθηγητών (οι οποίοι προέρχονται, κυρίως, από πανεπιστήμια της Ελλάδος). Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Βιολογικών Επιστημών, Επιστήμων Αγωγής, Ψυχολογίας,Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Οι ερευνητικές περιοχές  των μελών του τμήματος καλύπτουν πολλούς τομείς των Θεωρητικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Φυσικής, των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.

Οι σπουδές βασίζονται στο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και οδηγούν στην απόκτηση του Πτυχίου Μαθηματικών ή Πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής. Επίσης, λειτουργούν και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Καθαρά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Στατιστική) ή στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Καθαρά Μαθηματικά, Στατιστική). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών.