Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2013-2014, 2014-2015, 2015-20162016-2017, 2017-2018 , 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Προσφορά Μαθημάτων 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-20172018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού Τμήματος (14/01/2022)

 

Έντυπα για Φοιτητές

 Προπτυχιακοί Φοιτητές  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 

 


  Φοιτητικά Θέματα

  Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022
Εγγραφές
 
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις
(α) Συγκρούσεις Μαθημάτων - Ανακοίνωση & Εντυπο για υποβολή αιτήματος για εγγραφή σε μαθήματα σύγκρουσης
  
 
(στ) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ  
 
(ζ) Ημέρα Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών και Πρόγραμμα Ημέρας Προσανατολισμού
 
(η) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Προπτυχιακών Φοιτητών με Tμήματα 
 
 
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις
(α) Συγκρούσεις Μαθημάτων - Ανακοίνωση & Εντυπο για υποβολή αιτήματος για εγγραφή σε μαθήματα σύγκρουσης (08/12/2021)
 
 
 
 
 
 
 
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Κατανομή Νεοεισερχομένων Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
 
Ανακοινώσεις
(α) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Φοιτητών με Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
Κατανομή Νεοεισερχομένων Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 
 
 
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό Διδακτικό Έργο
 
 
Ανακοίνωση Εργοδότησης
 
 
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
 
 
Ανακοίνωση Εργοδότησης 
 
 
  
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Περιεκτικές Εξετάσεις
 
 
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
Έντυπο Προπτυχιακών Φοιτητών
 
Έντυπο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
Έντυπο Προπτυχιακών Φοιτητών
 
Έντυπο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δηλώσεις Κατεύθυνσης (Προπτυχιακοί Φοιτητές - 2ο έτος
και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
(α) Ενημερωτική Συνάντηση για κατευθύνσεις
 
(β) Δήλωση Κατεύθυνσης - Καταληκτική Ημερομηνία
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ανακοίνωση 
 
 
(β) Δήλωση κατεύθυνσης - Καταληκτική Ημερομηνία 
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ενδιάμεσες Εξετάσεις
 
 
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
 Τελικές Εξετάσεις
 
 
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
Ώρες Γραφείου
Παρακαλώ όπως τηρούνται οι ώρες γραφείου
Ώρες Γραμματείας
 
 
Εκδόσεις Βεβαιώσεων
1.  Βεβαιώσεις Αναμενόμενης Αποφοίτησης
Παρακαλώ όπως υποβάλετε τις αιτήσεις σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία στον πιο κάτω σύνδεσμο.
Στο σύστημα θα πρέπει να ανεβάσετε σε ένα αρχείο σε μορφή pdf τα εξής:
(α) Αναλυτική βαθμολογία
(β) Το έντυπο ελέγχου αναμενόμενης αποφοίτησης. Το έντυπο για έλεγχο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματός μας (http://ucy.ac.cy/mas/el/information-for-students). Αφού ετοιμάσετε το έντυπο το σαρώνετε και το αποστέλλεται στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο ηλεκτρονικά, όπου επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυρομείου για την αναμενόμενή αποφοίτησή σας.
(γ) Το ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού σας συμβούλου.
 
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται το ελάχιστο σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της αίτησης.

Οδηγίες χρήσης συστήματος για υποβολή αιτήματος βεβαιώσεων

 
 
2.  Βεβαιώσεις Αποφοίτησης
Εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Προπτυχιακής Φοίτησης καθώς και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα.
 

4.  Βεβαιώσεις για κατάθεση στην εκπαιδευτική υπηρεσία (σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για παροχή ΒΔΕ) εκδίδονται από την Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ: 22894143).
 
5.  Αίτηση για Απαλλαγή από Στρατιωτική Άσκηση
      (Ο φοιτητής αφού συμπληρώσει και υπογράψει το έντυπο, το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο διδάσκοντα του μαθήματος μαζί με το ΦΑΠ. Το έντυπο με το απαραίτητο δικαιολογητικό, θα πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης στο στρατό).
       
 
 
Αιτήματα Αναγνώρισης - Αντιστοίχησης Μαθημάτων    
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής.Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύνδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?task.tag=SelfRegistrationUCY  ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής
 
Φοιτητές άλλων Τμημάτων (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021
Φοιτητές άλλων Τμημάτων
 
 

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίτηση χρησιμοποιήστε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.