Εκτύπωση
PhD
 
"STATISTICAL THEORY FOR MIXED POISSON TIME SERIES MODELS"                  Βασιλική Χρήστου             (Νοέμβριος, 2013)
"COMPARISON AND CLUSTERING OF SEVERAL SPECTRAL DENSITIES"                Αλέξιος Σαββίδης              (Φεβρουάριος, 2008)
 
Μεταπτυχιακό