Τεχνικές Εκθέσεις 2005
Τεχνικές Εκθέσεις 2006
Τεχνικές Εκθέσεις 2007
Τεχνικές Εκθέσεις 2008
Τεχνικές Εκθέσεις 2009
Τεχνικές Εκθέσεις 2010

Τεχνικές Εκθέσεις 2009

  • TR-04-2009– Christos Xenophontos and R Bruce Kellog, An enriched subspace finite element method for convetion-diffusion problems PDF FILE
  • TR-03-2009- Christos Xenofontos, Finite element methods for a singularly perturbed transmission problem PDF FILE
  • TR-02-2009- Theofanis Sapantinas and Rafal Kulik, Multichannel Deconvolution in a periodic Setting with Long- Memory Errors
  • TR-01-2009– Marios Sergides and Efastathios Paparoditis, Frequency Domain tests of semiparametric Hypotheses for locally stationary progress.PDF FILE