Εκτύπωση

Τεχνικές Εκθέσεις 2005

Τεχνικές Εκθέσεις 2006

Τεχνικές Εκθέσεις 2007

Τεχνικές Εκθέσεις 2008

Τεχνικές Εκθέσεις 2009

Τεχνικές Εκθέσεις 2010

Τεχνικές Εκθέσεις 2010

TR-07-2010 G. Akrivis, D.T. Papageorgiou, Y-S Smyrlis, Computational Study of the Dispersively Modified Kuramoto-Sivashinsky Equation PDF FILE

TR-06-2010 G. Akrivis, D.T. Papageorgiou, Y-S Smyrlis, Linearly Implicit Spectral Schemes for the Dispersively Modified KS Equation PDF FILE
TR-05-2010 Martin Lamprecht, Vassilis Nestorides, Holomorphic and Meromorphic Universality Describing by Limiting Processes of Rational Functions PDF FILE
TR-04-2010 A.K. Katsaras, Operator valued p-adic Measures PDF FILE
TR–03-2010 G. Fairweather, A. Karageorghis, J. Maac, Compact optimal quadratic spline collocation methods for Poisson and Helmeholtz problems: formulation and numerical verification. PDF FILE
TR–02-2010 Theofanis Sapatinas, Yuri I. Ingster & Irina A. Suslina, Minimal signal detection in ill-posed inverse problems
TR–01-2010 Georgios Akrivis & Yiorgos-Sokratis Smyrlis, Linearly implicit schemes for a class of dispersive--dissipative systems. PDF FILE