Name                                                                   Working Period                                       Academic Supervisor                                 
Terpsichori Alexioui 12/2018 - 08/2019 Georgios Georgiou
Stelios Charalambides 05/2010 - 05/2013 Pantelis Damianou
Charalambos Evripidou 09/2015 - 03/2016, 09/2016 - 09/2017 Pantelis Damianou
George Kaoulas 09/2018 - 08/2021 Georgios Georgiou
Pavlos Kassotakis 03/2016 - 09/2016 Pantelis Damianou
Galatia Kleanthous 09/2018 - 05/2019 Georgios Kyriazis
Zacharias Kountouriotis 06/2011 - 08/2014 Georgios Georgiou
Amanda Lenzi* 02/2016 04/2016 Anastasia Baxevani
Xanthi Penteli 10/2011 - 09/2013 Kostas Fokianos
Maria Ptsilou 01/2017 - 12/2017 Kostas Fokianos
Pavlos Stephanou 01/2016 - 08/2018 Georgios Georgiou
Alexandros Syrakos 09/2011 - 08/2014 Georgios Georgiou
Christos Sourdis 01/2013 - 01/2014 Cleopatra Christoforou
Stavros Vakeroudis 01/2017 - 12/2017 Kostas Fokianos

*Τechnical University of Denmark