Προπτυχιακά Θέματα
 
Μεταπτυχιακά Θέματα - Μάστερ
 
 
Μεταπτυχιακά Θέματα - Διδακτορικό
 
 
Γενικά Έντυπα Σπουδών

 
Άλλα Έντυπα
(Οδηγίες για καταχώρηση του αιτήματος μέσω email για Windows XP / Windows Vista / Windows 7 και Mac)
 
Έντυπο Αποζημίωσης Συνεργατών Εξωτερικού (word format, pdf format)
 
 
 
Διαδικτυακές Εφαρμογές
 
Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων Μετεγγραφών και Απόκτησης Δεύτερου Πτυχίου
http://applications.ucy.ac.cy/transfers_secondegree/MNG_req.list_req
 
Παραγγελίες Χαρτιού (http://applications.ucy.ac.cy/newstore/startup
 
Αιτήσεις Βοηθητικού Διδακτικού Έργου (http://applications.ucy.ac.cy/stapplication/main)
 
Αιτήσεις Ειδικών Επιστημόνων/Επισκεπτών Ακαδημαϊκών (https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main)
 
Κρατήσεις Αιθουσών ΣΘΕΕ
 
Κρατήσεις Αιθούσών ΠΚ  
 
Σύστημα Υποβολής Μεταπτυχιακών Αιτήσεων και Υποτροφιών
https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_admin/main_pg
 
Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων
http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main
 
Σύστημα Αντιστοιχίας Μαθημάτων για φοιτητές Erasmus
http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition_erasmus/main