201704 Βία στις Σχέσεις       
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************
 
Διοργανώνεταιαπό το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της Σειράς "Το ΚΕΨΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ..." 2016-2017
 
Ο ΣΠΑΒΟ είναι εθελοντικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δραστηριοποιείται για την παροχή στήριξης, ενημέρωσης, επιλογών και εκπαίδευσης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο ΣΠΑΒΟ υλοποιεί σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία, πανεπιστήμια, επαγγελματικά σώματα και άλλα κοινωνικά σύνολα.

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου επικεντρώνεται στις μορφές της βίας, στον κύκλο της βίας καθώς και τους μύθους και πραγματικότητες σχετικά με το φαινόμενο της βίας στην οικογένεια. Επίσης επικεντρώνεται στα σημάδια της βίας που παρουσιάζονται στη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα των ατόμων που τη βιώνουν με σκοπό την σφαιρική κατανόηση του φαινομένου. Παράλληλα, προσφέρει τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια. 
 
Θα δοδούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Δήλωση Συμμετοχής εδώ απαραίτητη