Γενικές οδηγίες ασφάλειας και υγείας

 

Σεμινάρια

Διοργάνωση σεμιναρίου σε θέματα Πυρασφάλειας σε συνεργασία με το Γραφείο ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος του ΠΚ (Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016) (απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, 16:00-18:00, ΧΩΔ02, Β205.(απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)