Μάστερ (M.Sc.) σε Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με τίτλο Master in Advanced Materials and Nanotechnology