Εκτύπωση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής επιβλέπονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, σε συμφωνία με τις οδηγητήριες γραμμές του Συμβουλίου της Πολυτεχνικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
 
                     
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 
 
 
Καθηγητής
 
 
 
 
Καθηγητής
 
 
 
 
Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
 
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής (άδεια άνευ αποδοχών)     
 
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος
 
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
 
 
 
Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
Λέκτορας
 
 
 
 
Λέκτορας
 
 
 
 
Λέκτορας
 
       
Εκπρόσωποι Φοιτητών
 
Χρίστος Βασιλείου
     
 
Γιώργος Κωνσταντίνου
     
 
Ανθία Παναγιώτου
     
 
Γιώργος Πογιατζής
     
 
 

 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπεύθυνος/η Σεμιναρίων
 
 
(Συντονίστρια)
 
(Συντονιστής)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Υπεύθυνος/η Χώρων Υπεύθυνος/η Ασφάλειας Υπεύθυνος/η Βιβλιοθήκης Υπεύθυνος/η Ιστοσελίδας
 
 
 
 
   
 
 
 
Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης Επιτροπή Κινητικότητας Φοιτητών και Διεθνών Σχέσεων
Επιτροπή Προβολής Τμήματος
Επιτροπή Επιχειρησιακού Πλάνου
 
 
 
(Συντονιστής)
 
(Συντονιστής)
 
 
 
 
   
 
(ως Πρόεδρος Τμήματος)
 
(ως Πρόεδρος Τμήματος)