Προγράμματα 

Μήνες

Ημερομηνίες προγραμμάτων

Ώρες & Μέρες Προγραμμάτων

Διαγνωστική

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τέλος Εγγραφής
(δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα)

Δίδακτρα

 
 
Θερινό Εντατικό πρόγραμμα 
 
 
 
Ιούλιος - Αύγουστος  20/07/2020 - 14/08/2020
Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-14:00
 
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
18/07/2020
10:00-13:00
 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 
10/07/2020 € 20 € 250
Χειμερινό Εντατικό πρόγραμμα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 14/09/2020 - 11/12/2020

Δευτέρα έως Πέμπτη

18:00-21:20

08/09/2020
18:00-21:00
 
Αιθ. Α007, Α008, Α107
Καλλιπόλεως 75
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main 05/09/2020 € 20 € 400
Χειμερινό Μη Εντατικό πρόγραμμα Σεπτέμβριος -  Απρίλιος 14/09/2020 - 16/04/2021

Δευτέρα και Τετάρτη ή Τρίτη και Πέμπτη

18:00-21:20

08/09/2020

18:00-21:00

Αιθ. Α007, Α008, Α107

Καλλιπόλεως 75

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main 05/09/2020 € 20 € 400
 

 *Δωρεάν για τους φοιτητές ανταλλαγής (Erasmus) με πανεπιστήμιο υποδοχής το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για φοιτητές ανταλλαγής με πανεπιστήμιο υποδοχής άλλο, τα δίδακτρα είναι €200.