Εκτύπωση

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα.
Στο τέλος κάθε προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας σε όσους σπουδαστές παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται το πρόγραμμα εκμάθησης που παρακολούθησαν, το επίπεδο, η διάρκεια φοίτησης, οι ώρες διδασκαλίας και η διάκριση που έλαβαν στις τελικές εξετάσεις.

Πιστοποιητικά δεν χορηγούνται:

α) σε σπουδαστές που δεν συμμετέχουν στην τελική γραπτή και προφορική εξέταση,
β) σε σπουδαστές που αποτυγχάνουν στην τελική γραπτή και προφορική εξέταση,
γ) σε σπουδαστές που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης είναι δυνατό να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μόνο για την περίοδο κατά την οποία ο σπουδαστής παρακολούθησε τα μαθήματα του Σχολείου.

 

2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα που προσφέρονται έχουν καθοριστεί ως εξής:

€250 για το Θερινό Εντατικό πρόγραμμα που ολοκληρώνεται σε ένα μήνα.

€400 για το Εντατικό Πρόγραμμα Μακράς Διάρκειας που ολοκληρώνεται σε 14 εβδομάδες. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δωρεάν.

€400 για το Πρόγραμμα Μακράς Διάρκειας που ολοκληρώνεται σε 28 εβδομάδες.

Εξαιρούνται από την καταβολή διδάκτρων:

α) φοιτητές του προγράμματος Socrates/Erasmus που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν μαθήματα στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
β) μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες αποφάσεις),
γ) φοιτητές,
δ) Τουρκοκύπριοι.

Δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής μειωμένων διδάκτρων για σπουδαστές που έχουν, για διάφορους λόγους, παρακολουθήσει μέρος μόνο των προγραμμάτων.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου. Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία.

 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Οι σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, το γυμναστήριο, την καφετέρια και το φοιτητικό εστιατόριο, το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη βιβλιοθήκη. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πανεπιστημιακών χώρων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο, οι σπουδαστές υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.