Προσωπικό

Καθηγήτρια, Διευθύντρια 
 
Σταματία Λαουμτζή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μιχάλης Μιχαήλ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αλίσια Φεντίνα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αγάθη Χαραλάμπους
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αθηνά Βαλδραμίδου
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μαριλένα Παρασκευά    Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Χαρίκλεια Παπαγιάννη  Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Zorka Šljivančanin Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Σοφία Ιωάννου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Μαίρη Μούζουρου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Ελισάβετ Κιούρτη Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Βασιλική Ερωτοκρίτου  Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Στέλλα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
   
Ηρώ Τζίμα Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Σπυριδώνα Θεοφάνους Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Μπέλλα Κυριάκοβα Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια