Εκτύπωση
 
 Μητρότητα και Θηλασμός στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο
5-7 Νοεμβρίου 2021
 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
 
Για την Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων για συμμετοχή στο Συνέδριο (καταληκτική ημερομηνία τέλος Απριλίου 2020), δείτε εδώ.