ΔΑΔ 539: Επιχειρηματικότητα, Δημιουργικότητα και Καινοτομία (3 ECTS)

marianna-makri.jpg                                    

Διδάσκουσα: Δρ. Μαριάννα Μακρή

Το μάθημα χρησιμοποιεί θεωρίες και έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για να διερευνήσει πόσο οι αποτελεσματικοί οργανισμοί συμμετέχουν σε αυτές τις δύο έντονα αλληλένδετες διαδικασίες. Σκοπός του είναι να επεξηγήσει τις διαστάσεις της νέας δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών και να εμπλέξει τους/τις φοιτητές/τριες στην κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων ιδεών/προϊόντων και επιχειρήσεων. Το μάθημα εξετάζει γιατί η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική για τα άτομα, τις ομάδες και τον οργανισμό και επεξηγεί τον ρόλο της ΔΑΔ στην προώθηση της.  Μέσω της κριτικής ανάλυσης παραδειγμάτων, αναλύει τρόπους με τους οποίους, οι εργαζόμενοι εφαρμόζοντας πολιτικές και πρακτικές ΔΑΔ μπορούν να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό και καινοτόμο περιβάλλον σε ποικίλες οργανωτικές δομές. 

 

Ημερομηνίες: 16/23/30 Μαρτίου - 06 Απριλίου 2020
Ώρα: 6:00μμ - 9:30μμ
Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ

      

ΔΑΔ 540: Ποσοτικές και Ποιοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι (9 ECTS)

     Andria-christofidou.jpg christos-nikolaides.jpg

 

 

Διδάσκοντες: Δρ. Άντρια Χριστοφίδου και Δρ. Χρίστος Νικολαΐδης

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες την κατανόηση των κύριων ερευνητικών μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να υπογραμμίσει την  ποικιλομορφία της έρευνας, αντιπαραβάλλοντας τη βασική με την εφαρμοσμένη και την ποσοτική με την ποιοτική έρευνα προκειμένου να τονισθεί η σημασία επιλογής των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων αντί των «καλύτερων» μεθόδων. Οι βασικές γνώσεις των μεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι κρίσιμες για την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης, την αξιολόγηση των εμπειρικών μελετών και το σχεδιασμό ερευνητικών έργων. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη. Το Μέρος Α εξετάζει με κριτικό πνεύμα την έννοια της έρευνας και της φιλοσοφίας της έρευνας, συνδέσεις μεταξύ θεωρίας, υποθέσεων και μεταβλητών, τον σχεδιασμό έρευνας, τη δειγματοληψία και τα διάφορα ηθικά ζητήματα. Το Μέρος Β επικεντρώνεται στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και το Μέρος Γ επικεντρώνεται σε μεθόδους ποσοτικής έρευνας. Επιπλέον, εξετάζονται εναλλακτικές μέθοδοι δειγματοληψίας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

 

 

Ημερομηνίες: 10/13/17/20/24/27/31 Μαρτίου - 02/07/09/13/14 Απριλίου 2020
Ώρα: 6:00μμ - 9:30μμ
Κόστος συμμετοχής: 680 ευρώ

   

Για μια προεπισκόπηση των μαθημάτων που ακολουθούν, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο email: mschrm@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνήστε μας: +357 22893635/+357 22893740/+357 22893650

Κάντε αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Ywh7KlBF1A8hLW7p1