Εκτύπωση
 
 
   

ΔΑΔ 536: Διαχείριση της Απόδοσης (3 ECTS)

Koen-Dewettinck.jpg                                    

Διδάσκων: Δρ. Koen Dewettinck

Το μάθημα προσεγγίζει τη διαχείριση απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, ως στρατηγικό ζήτημα. Προωθεί την έννοια ότι η διαχείριση απόδοσης (Δ.Α) είναι μια συνεχής διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και ανάπτυξης της απόδοσης των ατόμων και των ομάδων με τρόπους που προάγουν την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Το μάθημα ασχολείται με τους δεσμούς μεταξύ Δ.Α, στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων απόδοσης. Εξετάζονται θέματα όπως τα διάφορα συστήματα απόδοσης, ο καθορισμός των επιδόσεων και η επιλογή προσεγγιστικών μέτρων για μέτρηση αποτελεσμάτων και συμπεριφορών. Εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων Δ.Α, το μάθημα αναλύει τη διαδικασία και εφαρμογή ενός συστήματος Δ.Α, συνδέοντας την με την ανάπτυξη των εργαζομένων, των δεξιοτήτων τους και την απόδοση τους σε ομάδες.  

 

Ημερομηνίες: 04-07 Φεβ 2020
Ώρα: 6:00μμ - 9:30μμ
Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ

      

ΔΑΔ 538: Διαχείριση της Αλλαγής (3 ECTS)

maria-vakola.jpg  

Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Βακόλα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εισαγωγή των βασικών εννοιών σχετικά με τη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής και τη σύνδεση της με τη ΔΑΔ. Οι περισσότεροι οργανισμοί λειτουργούν σε περιβάλλοντα που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς και η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με ευελιξία σε τέτοιες αλλαγές καθορίζει την επιβίωσή και την ανταγωνιστικότητά τους. Επομένως, η ΔΑΔ πρέπει να υιοθετήσει μια ενεργή και στρατηγική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλλαγής προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα προσαρμοστούν με επιτυχία στη νέα τάξη πραγμάτων. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πτυχών και την ηγεσία στην αλλαγή, τη διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή και θεσμικές προοπτικές για τη διαχείριση της αλλαγής. Προσοχή δίνεται σε κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, των κινήτρων και της συμμετοχής, της διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών, της αλληλουχίας των παρεμβάσεων και της διατήρησης των αλλαγών.

 

Ημερομηνίες: 12-15 Φεβ 2020
Ώρα: 6:00μμ - 9:30μμ
Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ

   

Για μια προεπισκόπηση των μαθημάτων που ακολουθούν, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο email: mschrm@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνήστε μας: +357 22893635/+357 22893740/+357 22893650

Κάντε αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Ywh7KlBF1A8hLW7p1