Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή τον Σεπτέμβριο του 2020, θα πραγματοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2020, πατώντας εδώ.

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δέχεται αιτήσεις ΜΟΝΟ για την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο κάθε χρόνου). Συνεπώς οι προκηρύξεις των θέσεων θα δημοσιεύονται στις αρχές Φεβρουαρίου κάθε έτους από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places