ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα (συνολικά 96 ECTS) έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα. Οι απαιτήσεις του Προγράμματος αποτελούνται από 17 μαθήματα (συνολικά 75 ECTS με μαθήματα που κυμαίνονται από 3-9 ECTS), 6 προσανατολισμένα εργαστήρια (συνολικά 6 ECTS, με εργαστήρια που φέρουν 1 ECTS το κάθε ένα) και μια διατριβή 15 ECTS. Όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Η βαθμολόγηση γίνεται σε αριθμητική κλίμακα 0 – 10, με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται σε παρόμοια προγράμματα πρωτοπόρων πανεπιστημίων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε το φυλλάδιο με την περιγραφή μαθημάτων εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Περίοδος

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Ώρες

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος

ΔΑΔ 530

Αρχές Διοίκησης και Εργασίας

3 ECTS

14

ΔΑΔ 531

Προχωρημένα Θέματα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Εργασία

6 ECTS

28

ΔΑΔ 532

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

6 ECTS 28
ΔΑΔ 565 Ηγεσία 3 ECTS 14
   

Νοέμβριος- Δεκέμβριος

ΔΑΔ 563

Στρατηγική Διοίκηση

3 ECTS

14

ΔΑΔ 533

Διεθνής Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6 ECTS

28

ΔΑΔ 534

Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού και Προγραμματισμός Διαδοχής

6 ECTS

28

ΔΑΔ 537

Απολαβές και Ωφελήματα

3 ECTS

14

     

Ιανουάριος- Φεβρουάριος

ΔΑΔ 574

Εργαστήρι στις Δομές, το Σχεδιασμό Εργασίας και Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού

1 ECTS

12

ΔΑΔ 576

Εργαστήρι Ψυχομετρικών Μετρήσεων

1 ECTS 12

ΔΑΔ 535

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

6 ECTS

28

ΔΑΔ 536

Διαχείριση της Απόδοσης

3 ECTS

14

ΔΑΔ 538

Διαχείριση της Αλλαγής 3 ECTS 14
   

Μάρτιος- Απρίλιος

ΔΑΔ 573

Εργαστήρι στα Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

1 ECTS

12

ΔΑΔ 539

Επιχειρηματικότητα, Δημιουργικότητα και Καινοτομία

3 ECTS

14

ΔΑΔ 540

Ποσοτικές και Ποιοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι

9 ECTS

42

ΔΑΔ 575

Εργαστήρι σε «HR Analytics» και «Evidence-Based» ΔΑΔ

1 ECTS

8

     

Μάιος- Ιούνιος

ΔΑΔ 560

Πολυεθνικές εταιρίες, Συστήματα Απασχόλησης και Θεσμοί

3 ECTS

14

ΔΑΔ 561

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

3 ECTS

14

ΔΑΔ 577

Εργαστήρι Διαπραγματεύσεων και Διαχείρισης  Συγκρούσεων

1 ECTS

12

ΔΑΔ 562

Διαχείριση της Διαφορετικότητας της Θεωρίας και της Πρακτικής στο Ανθρώπινο Δυναμικό

6 ECTS

28

     

Ιούλιος- Αύγουστος

ΔΑΔ 595

Διατριβή 

5 ECTS

 

         

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος

ΔΑΔ 564

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3 ECTS

14

ΔΑΔ 578

Εργαστήρι στο «HR Business Partnering»

1 ECTS

8

ΔΑΔ 596

Διατριβή ΙΙ

5 ECTS

 

     

Νοέμβριος- Δεκέμβριος

ΔΑΔ 597

Διατριβή ΙΙΙ

5 ECTS

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

96 ECTS

414