Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένα απαραίτητο συστατικό στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού.  Γι αυτό, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου  ξεκινά ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management).

Το πρόγραμμα θα προσφέρει σφαιρική και εις βάθος γνώση στον τομέα ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα στη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναι κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει αυτό το πρόγραμμα είναι η επικέντρωση στα δύο βασικά στοιχεία θεωρίας και της πρακτικής.  Μέσω των προσφερόμενων διαλέξεων, παρέχει την ακαδημαϊκή γνώση για την εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια στιγμή, μέσω των εργαστηρίων, προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες και ιδιαίτερα εκείνους/ες που είναι  επαγγελματίες στον χώρο έτσι ώστε  να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπων ενός οργανισμού. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επιπρόσθετα τους/τις φοιτητές/τριες να ενδυναμώσουν πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων και τις επικοινωνιακές, αναλυτικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Σας προσκαλούμε σε μια εμπειρία γεμάτη πρόκληση και ενδιαφέρον!

Καθ. Ελένη Σταύρου- Κωστέα

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΔΑΔ

 

image2140