Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:
 
- Ο έλεγχος της συμβατότητας των προδιαγραφών εξοπλισμού και προγράμματος με τις προδιαγραφές του ΥΠΠ ως ελάχιστων απαιτήσεων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
 
- Η ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος σε συνεργασία με τη διευθύντρια και το ΥΠΠ, για το βρεφοκομικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.
 
- Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με υλικά και δραστηριότητες, παιδαγωγικά υγιείς και επιστημονικά έγκυρες, ούτως ώστε το νηπιαγωγείο να καταστεί πρότυπο.
 
- Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
 
- Η ανάπτυξη και έλεγχος διαδικασιών αξιολόγησης, συνεχούς-διαμορφωτικής καθώς και τελικής στο τέλος κάθε έτους τόσο για το προσωπικό, όσο και για το νηπιαγωγείο γενικότερα.
 
 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει σε θέματα εκπαίδευσης και απαρτίζεται από:
 
  • Τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος ΕΠΑ ή αντικαταστάτη του/της -Αναπληρωτής Καθηγητής κος. Ζαχαρίας Ζαχαρία 
  • Ένα εκπρόσωπο από το Τμήμα Ψυχολογίας - Αναπληρωτής Καθηγητής κος. Τίμος Παπαδόπουλος
  •  Ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Επιστημών Αγωγής -  Αναπληρωτή καθηγήτη κος.  Χαράλαμπος Χαραλάμπους
  • Δύο εκπροσώπους από άλλες Σχολές που ορίζονται από τη Σύγκλητο (γονείς) - Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΠΑ κα. Ιλιάδα Ηλία και  Καθηγητής κος. Αντρέας Σωτηρίου
  • Τον Επιχειρησιακό Διευθυντή (χωρίς δικαίωμα ψήφου) - Λειτουργός κος. Άθως Χρυσαφής
  • Την Διευθύντρια του Σχολείου (χωρίς δικαίωμα ψήφου) - κα. Νάσια Χαραλάμπους