Εκτύπωση
Τα μηνιαία δίδακτρα ανά παιδί που φοιτά καθημερινά στο σχολείο μεταξύ των ωρών 07:00π.μ. - 15:30μ.μ. είναι:
 
€190 για το νηπιαγωγείο 
€290 για το βρεφοκομικό σταθμό
€160 για μονογονεϊκές οικογένειες
 
Το συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνει το φαγητό. 
 
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα απογευματινής απασχόλησης μεταξύ των ωρών 15:30-17:30, η οποία κοστίζει €50 ανά μήνα. Τις Τετάρτες το ωράριο της απογευματινής απασχόλησης επεκτείνεται μέχρι τις 18:00 και είναι δωρεάν για όλα τα παδιά. 
 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα, μέσω τραπεζικής εντολής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 
Τράπεζα Κύπρου 357013235568 
 
Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις απουσίες του παιδιού, είτε είναι ολιγοήμερες ή για ολόκληρο μήνα.