ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

  • Στελέχωση Ενημερωτικών Περιπτέρων πληροφόρησης της ΥΣΦΜ
           Οι εθελοντές ενημέρωναν τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες για όλα τα θέματα που τους προβλημάτιζαν, για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν από την ΥΣΦΜ, και τους βοηθούσαν σε διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.
  • Ενημερωτική Συνάντηση της ΥΣΦΜ με τους πρωτοετείς φοιτητές και Ξενάγησή τους στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης
          Τα μέλη του ΠΕΦ με μεγάλη προθυμία προσέφεραν τη βοήθειά τους στην ετοιμασία και επιμέλεια του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, στην τήρηση παρουσιολογίων, στη διανομή ενημερωτικών φακέλων.
  • Ξενάγηση στην Πόλη της Λευκωσίας, στα πλαίσια της ενημέρωσης των νέων φοιτητών
          Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενημέρωσης Νέων Φοιτητών που διοργανώνει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, πραγματοποιήθηκε η Ξενάγηση στην πόλη της Λευκωσίας για τους νέους και όχι μόνο φοιτητές. 
          Οι συμμετέχοντες παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν διάφορες πληροφορίες για την ιστορία της μοναδικής μοιρασμένης πρωτεύουσας, αλλά και να επισκεφθούν την κατεχόμενη Λευκωσία. 
          Οι εθελοντές φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης έδωσαν στους φοιτητές ενημερωτικό υλικό, συνόδευσαν τις ομάδες στη ξενάγηση και επίλυαν οποιαδήποτε απορία είχαν οι συμμετέχοντες αναφορικά με τη φοιτητική τους ζωή.
  • Συμμετοχή του ΠΕΦ στη Βραδιά Ομίλων
  • Αιμοδοσία 
          Οι εθελοντές ανέλαβαν την διανομή ενημερωτικού υλικού σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με τη διεξαγωγή των δύο Αιμοδοσιών που διοργάνωσε το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.
  • Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
          Οι εθελοντές βοήθησαν στην ετοιμασία και επιμέλεια του χώρου όπου διοργανώθηκε η Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πανεπιστημιούπολη.
  • Εκστρατεία Καθαρισμού όλων των χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου

         Το ΠΕΦ έχει λάβει μέρος στην Εκστρατεία Καθαρισμού όλων των χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο Εκστρατείας Καθαριότητας όλης της Κύπρου, η οποία συντονίζεται από τον Οργανισμό «Let's do it» Cyprus.

  • Πασχαλινό Φιλανθρωπικό Παζαράκι

          Όλα τα καθαρά έσοδα δόθηκαν για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. Οι εθελοντές βοήθησαν στη κατασκευή πασχαλινών ειδών, την προώθηση πωλήσεων και τη στελέχωση σταθμών πώλησης πασχαλινών ειδών.

  • Επαρχιακές Ενημερωτικές Συναντήσεις νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριων

          Εθελοντές  βοήθησαν στην ετοιμασία και στην επιμέλεια του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, στη διανομή ενημερωτικών φακέλων στους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά και στην ετοιμασία και επιμέλεια της μικρής δεξίωσης.