Εκτύπωση
Το Πρόγραμμα Εθελοντών Φοιτητών συντονίζεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και συνεργάζεται με εκπροσώπους του Ομίλου Εθελοντών για την επίτευξη των εθελοντικών δράσεων.
Επιπλέον, συνεργάζεται και με άλλους Ομίλους για νέες εισηγήσεις και δράσεις που τους αφορούν.