Εκτύπωση
Ενημερωτική Επίσκεψη "Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης"
 
Συμμετοχή στην Εκδήλωση της Europa Donna
 
Επίσκεψη και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων