Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν την κύρια ευθύνη για τη διακίνηση, προώθηση και προβολή των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων έχει η Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου.
 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Liberal Books, τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις Μεσόγειος) και τις Εκδόσεις Gutenberg έχει εκδώσει 36 βιβλία μέχρι σήμερα. Τα βιβλία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων όπως λογοτεχνία, ποίηση, ψυχολογία, φιλοσοφία, ιστορία κ.ά.
 
Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου επιλέγονται με γνώμονα την εγκυρότητα και την επιστημονική τους ενδελέχεια, καθώς και τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της γνώσης σε ποικίλους τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου δημοσιεύουν και διακινούν βιβλία στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές εκδόσεις, εγχειρίδιια και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν το στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση. Eπιπλέον, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου εκδίδουν βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα και παράγουν επανεκδόσεις βιβλίων ΠΑΝ.Ε.ΚΥ., καθώς και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.
 
Για τη Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου πατήστε εδώ.
 
 

About Cyprus University Press 
 
The Cyprus University Press was established in order to promote and support the University's academic publications. The Cyprus University Press aims to make a dynamic contribution to the publishing sector, in Cyprus and abroad, through the publication of high-standard, contemporary works, under the aegis of a well-regarded University (UCY) and prominent publishing houses. Cyprus University Press select their books according to their scholarly merit, and the books cover an array of topics including literature, history, poetry, philosophy, etc. The areas of publishing are: 
  • Academic research and teaching
  • Greek literature
  • Arts
  • Science
  • Cyprological publications
  • Books of general interest
  • Publications on important current issues
  • Reprints of out-of-print books
  • Translations of books in all of the above mentioned areas