Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου , μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Πετρελαίων (M.Sc) προσφέρει την ευκαιρία στους επιτυχόντες υποψηφίους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα των υδρογονανθράκων με σκοπό τη διεκδίκηση μιας θέσης στη βιομηχανία Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου. Το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 2013, διαχειρίζεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων και προσφέρεται από τη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου .
 
Το πρόγραμμα δέχεται υποψηφίους με υπόβαθρο Μηχανικής ή Επιστημών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (M.Sc) έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους αποφοίτους του με τις βασικές τεχνικές βάσεις / γνώσεις για την απόκτηση ευκαιριών στην βιομηχανία Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου . Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Μηχανική Πετρελαίων θα είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για απασχόληση , κυρίως στο πρώτο τμήμα – upstream - της βιομηχανίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου.
 
Το πρόγραμμα προσφέρει μέχρι 15 θέσεις σε φοιτητές κάθε έτος. Ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τα μαθήματα και την τελική μελέτη σε 12 μήνες (από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο).
 
Το Πρόγραμμα θα βασίζεται σε μαθήματα κορμού και σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργου. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρης όσον αφορά τα κυριότερα θέματα που καλύπτουν το πρώτο τμήμα – upstream – της Μηχανικής Πετρελαίων . Τα μαθήματα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις , τις τάσεις / απαιτήσεις της βιομηχανίας, καθώς και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών και διοικητικών οργάνων . Έμφαση δίνεται έτσι ώστε το κάθε μάθημα να απαρτίζεται από καθηγητές, οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα τους , με μακρά εμπειρία στον κλάδο των Πετρελαίων και του Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, οι μαθητές θα επωφελούνται από ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον , εμπνευσμένο από επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα, με εκτεταμένες , ποικίλες και πρακτικές εμπειρίες και γνώσεις.
 
Στόχοι του προγράμματος
 
Ο κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Πετρελαίου είναι να κτίσει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του ντόπιου εργατικού δυναμικού για άμεση πρόσληψη από τις τοπικές αρχές , τις εθνικές και διεθνείς θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (upstream) . Το πρόγραμμα θα αφορά, ειδικότερα , τις αυξανόμενες ανάγκες εξερεύνησης βαθέων υδάτων και την ανάπτυξη τους, που λόγω αυτών έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των τεχνικών προκλήσεων στις Γεωεπιστήμες και στη Μηχανική Πετρελαίου και επομένως και η δυσκολία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων . Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των βασικών αρχών στην Μηχανική Πετρελαίου παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου , το πρόγραμμα αυτό προσφέρει το πρώτο βήμα που είναι η εκπαίδευση στα σχετικά θέματα.
 
Το πρόγραμμα σπουδών θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Πετρελαίου (θα προσφέρεται μόνο στα Αγγλικά) και θα επικεντρωθεί στις ανάγκες της Βιομηχανίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (upstream) . Θα καλύπτει τους ακόλουθους κύριους τομείς :
            1. Petroleum Geology, Applied Geophysics and Formation Evaluation
            2. Drilling and Completion Engineering
            3. Reservoir Characterization, Management and Production
            4. Production, transportation and storage facilities
            5. Field development plan (FDP project)